Roland Stålnacke

Möbelsnickare och Slöjdare

Trä är mitt levebröd och starka intresse. Skaparlustan har funnits med sedan barndomen. Jag formades av uppväxten i en kreativ familj i Kiruna och Tornedalen, av slöjden i skolan och bibliotekets böcker. I Kiruna samsas tre kulturer; den finska från Tornedalen, den samiska och den svenska – en rikedom att tacka för. Dessa tre, och allehanda intryck från när och fjärran, präglar mig och mina arbeten.


Kontakta Roland Stålnacke

Stålnacke Craft
Reenstiernagatan 23, 981 39 Kiruna
070-3363300