Ann-Louice Abrahamsson

Konst och Keramik

Jag är verksam i Kiruna, staden där jag också är född och uppvuxen. Här har jag arbetat som keramiker och akvarellmålare sedan 1999.
Det mest fascinerande med keramiken är närheten till materialet, att jag kan påverka skeendet med mina händer, se formen växa fram ur en oansenlig lerklump. Kärnan i min design är att produkten ska användas, därför består keramiken till största delen av bruksföremål. Dessa tillverkas i högbränt stengods som gör materialet mer tåligt. 
I akvarellmålandet utmanas jag av såväl det slumpmässiga i vattnets egen vilja som min förmåga att styra händelserna. Dessa två inneboende egenheter i akvarellens natur resulterar i både realistiska och abstrakta verk.
Den miljö och natur som omger mitt liv i norr är också närvarande i min konst. I mina verk finner du motiv från det arktiska landskapet och dess karaktäristiska bebyggelse, i såväl midnattssolens ljus som midvinterns mörker. 

Följ mig på instagram!

AKVARELLER

BRUKSFÖREMÅL

Konst och Keramik av Ann-Louice Abrahamsson
Hemsida: www.ann-louice.se
 073-0613023